राष्ट्रीय मतदार दिवस

रासेयो ‘ अंतर्गत आज गुरूवार दिनांक २५ जानेवारी २४ रोजी ‘ राष्ट्रीय मतदार दिवस ‘ साजरा केला गेला.यावेळी मतदार प्रतिज्ञेचे सामुहिक वाचन करतांना मान्यवर व विद्यार्थ्यी शिक्षक