जागतिक योग दिवस.

२१ जून… जागतिक योग दिवस..राष्ट्रीय सेवा योजना ( NSS) अंतर्गत पॅथकांईड वThe Art of living यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता.त्यावेळेची निवडक क्षणचित्रे…