आज, गुरूवार दिनांक ३० नोव्हेंबर २३ रोजी रासेयो ( NSS) अंतर्गत स्नेहकुंज वृध्दाश्रम, नेरे येथे विद्यार्थ्यांनी कृतज्ञता भेट दिली त्या समयीची निवडक क्षणचित्रे