sanstha logo

Janardan Bhagat Shikshan Prasarak Sanstha's

C. K. Thakur Vidyalaya & Jr. College

Plot No.8, Sector – 14, JB Marg, CIDCO Colony, New Panvel, MH. 410206

Email: ckt_jr@yahoo.com Phone: 022 27464746 | 022 27458458